Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Publikace, Čejč - Dějiny slovácké obce

nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010 / link

Výročí první písemné zmínky o Čejči z poloviny 13. století a znovuobnovení zničené Čejče francouzskými kolonisty v roce 1771 si obec připomíná vydáním knihy, která svým rozsahem k nejrozsáhlejším publikacím, které k dějinám jednotlivých obcí na Slovácku vyšly. Kniha přibližuje čtenářům řadu mimořádných událostí, které se na území obce odehrály. Jde nejen o bohaté archeologické nálezy (v jednom z hrobů z 10. stol. byl při nejnovějších výzkumech evidován nález, kterým pravděpodobně byla kniha!), ale o celou řadu faktů, které odpovídají jak obecnému vývoji podobných lokalit na Slovácku, ale vzhledem ke zvláštnostem (existence tzv. Čejčského jezera, objev uhlí, městečko Čejč jako spádová oblast pro řadu okolních ovesnic aj.), jsou popisované události nejen poučné, ale především plné dramatických zvratů a událostí. Vázaný výtisk, formát 230×165, 512 stran + 16 stran barevných obrazových příloh.

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek