Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Valná hromada

akce SPFvB / Milan Zelinka / 14. června 2011 / link

logo-spfvb

POZVÁNKA Výbor Sdružení přátel folkloru v Brně Vás v souladu s článkem 5 stanov sdružení zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 29. 6. 2011 v tělocvičně kulturního domu Charbulova 3 v Brně – Černovicích. Začátek je stanoven na 17,00 hod. Náhradní Valná hromada v případě malé účasti členů se uskuteční na stejném místě od 18:30 za účasti jakéhokoliv počtu členů. Viz stanovy SPFvB článek 5.3. Program:

  • volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise
  • zpráva o výsledcích činnosti sdružení za období od poslední VH
  • zpráva o hospodaření sdružení
  • zpráva revizní komise
  • schválení výše členských příspěvků na další období
  • volba výboru a revizní komise
  • program a směry činnosti sdružení na další období
  • různé
  • diskuse

Za výbor SPF v Brně: Jaroslav Topinka v. r.- předseda SPF v Brně

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek