inkujc 

Dtsk soubory esk republika

 • BRNNSK VALEK / Brno
 • BYSTROUKA / Blovice nad Svitavou
 • JNOEK / Brno
 • KLOBUNEK / Valask Klobouky
 • MILEOVEK / Mileovice
 • RELEK / lapanice
 • SEDMIKVTEK / Frentt pod Radhotm
 • SLOVEK / Brno

Dospl soubory a slist頖 zahranin

 • ABRAEVI / Kragujevac Srbsko
 • FORRS / Szashalombatta Maarsko
 • HOLUBIKA / Daruvar Chorvatsko
 • IGIULLARI GRUPPO FOLCLORICO / MinturnoItlie
 • KONENICK CHASA / Daruvar Chorvatsko
 • VH / Liptovsk Mikulᚠ Slovensko

Dospl soubory esk republika

 • BROLN / Brno
 • CM ZA OPONOU / Brno
 • JAVORNK / Brno
 • KLOBUAN / Valask Klobouky
 • MJEK / Brno
 • POANA / Brno
 • SLOVCK KRڎEK VBRN / Brno
 • VRKA NS / lapanice
 • ODZEMKI zVALASKA

Print

MFF Brno © 2007 | design: 76house | bezi na RS2 | kontakt: mff.brno_program@folklornet.cz