Praktick info 

Vstupenky

Ceny vstupnho na poady:
  • ZAHJEN + DUAN HOL AJEHO NSTUPCI- zahajovac koncert festivalu (31.8.2023 19:30) Nov radnice | 200, K / 150,K
  • SOUBORY JUBILUJC͠ SLOVCK KRڎEK VBRN (1.9.2023 v19:00) Nov radnice | 150, K / 120,K
  • TLUE BUBENEK poad dtskch soubor (2.9.2023 ve 14:00) Nov radnice | 100, K / 80,K

    VALASK OBRZKY I. hlavn festivalov veer (2.9.2023 v19:00) Nov radnice | 150, K / 120,K

  • VEER SHOSTY II. hlavn (zvren) festivalov veer zahranin soubory (3.9.2023 v17:00) Nov radnice | 150, K / 120,K
  • Permanentka (plat na vechny poady festivalu) na tuto vstupenku nelze uplatovat dal slevu | 450,K
  • Na ostatn poady je vstup voln.

Vstupn se li dle jednotlivch poad. Je mon jej vhotovosti zakoupit na mst konn akce. Nelze ptatit kartou! Slevy plat pro studenty, seniory a ZTP. Dti do 8let maj vstup zdarma. Permanentka na cel program 450K.

Poady na ndvo Nov radnice nebo poad Roztanen msto se konaj pod irm nebem. Vppad nepznivho poas se poady ru ojejich ppadnm zruen budeme informovat tsn ped akc, a to na www.folklornet.cz a na fb strnce udlosti i na fb strnce MFFBrno.

Pro inkujc

Presenn listina

Repertorov list

Pihlka

Kontakt

Sdruen ptel folkloru vBrn

Sdruen ptel folkloru vBrn, z.s.
Adresa / Charbulova 231/3, 618 00Brno
Mobil / +420603420017
E-mail / mff.brno@centrum.cz
Web / www.folklornet.cz

Print

MFF Brno © 2007 | design: 76house | bezi na RS2 | kontakt: mff.brno_program@folklornet.cz