Praktické info

Informace pro návštěvníky

Festival se koná na těchto místech:

Nová radnice (nádvoří)
» Husova 3 / Dominkánské nám. 1
» obrazek tram 5, 6, 12 (zast. Šilingrovo náměstí), tram 4, 9, (zast. Náměstí Svobody)

Donimikánské nám.
» obrazek tram 4, 9, (zast. Náměstí Svobody)

Kulturní centrum Dělňák Brno – Líšeň
» obrazek tram 8, bus 55, 78, 82 (zast. Jírova)

Vstupenky

Ceny vstupného na pořady:  

Pro účinkující

» Presenční listina

» Repertoárový list

» Přihláška

Kontakt

Sdružení přátel folkloru v Brně

Sdružení přátel folkloru v Brně, z.s.
Adresa / Charbulova 231/3, 618 00 Brno
Mobil / +420 603 420 017
E-mail / mff.brno@centrum.cz
Web / www.folklornet.cz