Minulé ročníky

MFF Brno 2007
XVIII. MFF Brno ● 30.8. – 2.9.2007
Program » Účinkující » Galerie » Video

Čtvrtek 30. 8. 2007

ulice Veselá » 10,00 – 18,00
Řemeslný jarmark
Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků
Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně » 10,00 – 17,00
Řemeslná dílna
Přijďte si vyzkoušet práci lidových řemeslníků
Medlánky – Sýpka » 10,00 – 18,00
Folklorní festival v akvarelech Růženy Krčmařové
Výstava obrazů
Loutkové divadlo Radost » 19,00
S otevřenou náručí
Zahajovací pořad festivalu
Účinkují: Brněnský Valášek, Líšňáci, Májek, Poľana, Vrčka a soubory z Černé Hory, Číny, Mongolska, Řecka a Slovenska

Pátek 31. 8. 2007

ulice Veselá » 10,00 – 18,00
Řemeslný jarmark
Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků
Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně » 10,00 – 17,00
Řemeslná dílna
Přijďte si vyzkoušet práci lidových řemeslníků
Medlánky – Sýpka » 10,00 – 18,00
Folklorní festival v akvarelech Růženy Krčmařové
Výstava obrazů
Nádvoří Staré radnice » 15,30
Vařila si vařila
Pořad dětských folklorních souborů
Účinkují: soubory Archlebjánek, Brněnský Valášek, Kyjovánek, Májíček, Slováček, DNS Vrčka a finalisté soutěže Černovický zpěváček 2007
Medlánky – Sýpka » 19,00
Nedaleko města Brna
Pořad zahraničních folklorních souborů
Účinkují: soubory z Černé Hory, Číny, Mongolska, Řecka a Slovenska
Nádvoří Staré radnice » 19,30
Muzikantský zeměpis
Hudební pořad
Účinkují: CM Linda, CM Soláň, CM Šmytec a CM Zádruha
Medlánky – Sýpka » 21,30
Společenské setkání
Beseda u cimbálu všech zúčastněných souborů
Účinkuje: CM Ponava a soubory zúčastněné na XVIII. MFF Brno

Sobota 1. 9. 2007

ulice Veselá » 10,00 – 18,00
Řemeslný jarmark
Ukázka prací a prodej výrobků lidových řemeslníků
Etnografický ústav Moravského zemského muzea v Brně » 10,00 – 17,00
Řemeslná dílna
Přijďte si vyzkoušet práci lidových řemeslníků
Medlánky – Sýpka » 10,00 – 18,00
Folklorní festival v akvarelech Růženy Krčmařové
Výstava obrazů
Střed města » 10,00
Roztančené město
Účinkují: soubory zúčastněné na XVIII. MFF Brno
stanoviště: náměstí Svobody, Masarykova – Jánská, Masarykova – Orlí, Veselá – Středová.
Nádvoří Nové radnice » 17,00
Dyby nám tak Pán Bůh přál
1. hlavní festivalový večer
Účinkují: soubory Kyjovánek, Köris, Májek, Poľana a Rusavjan
Nádvoří Nové radnice » 20,30
Nedaleko města Brna
Pořad zahraničních folklorních souborů (repríza)
Účinkují: soubory z Černé Hory, Číny, Mongolska, Řecka a Slovenska

Neděle 2. 9. 2007

Medlánky – Sýpka » 10,00 – 18,00
Folklorní festival v akvarelech Růženy Krčmařové
Výstava obrazů
Nádvoří Nové radnice » 14,00
Kdo si hraje, nezlobí
Pořad dětských folklorních souborů
Účinkují: soubory Brněnský Valášek, Bystrouška, Dyjavánek, Hanýsek, Iskerka, Jánošíček, Líšňáček a Májíček
Nádvoří Nové radnice » 17,00
Co nám sem voda přinesla
2. hlavní festivalový večer
Účinkují: Heřmánek, Jánošíček, Rusavjan, Poľana a soubory z Černé hory, Číny, Mongolska, Řecka a Slovenska

Poznámka: Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se program koná v sále Břetislava Bakaly a začátek se posouvá o 30 minut později (týká se programů na nádvoří Nové radnice v sobotu a v neděli).


Dětské soubory

Dospělé soubory

Muziky

Sólisté

Video