Aktuality

Děti dětem
akce SPFvB / Milan Zelinka / 24. října 2012

Sdružení přátel folkloru v Brně vás srdečně zve na podzimní představení z cyklu koncertů Děti, dětem, které se uskuteční 9. listopadu 2012 v kulturním domě „U Lípy“, Charbulova 3, Brno – Černovice. V programu se představí a tance budou učit členové souborů Brněnský Valášek a Jánošíček. Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna

Valná hromada
akce SPFvB / Milan Zelinka / 14. června 2011
logo-spfvb

POZVÁNKA Výbor Sdružení přátel folkloru v Brně Vás v souladu s článkem 5 stanov sdružení zve všechny své členy na Valnou hromadu, která se uskuteční ve středu 29. 6. 2011 v tělocvičně kulturního domu Charbulova 3 v Brně – Černovicích. Začátek je stanoven na 17,00 hod. Náhradní Valná hromada v případě malé účasti členů se uskuteční na stejném místě od 18:30 za účasti jakéhokoliv počtu členů. Viz stanovy SPFvB článek 5.3. Program:

  • volba mandátové komise, návrhové komise a volební komise
  • zpráva o výsledcích činnosti sdružení za období od poslední VH
  • zpráva o hospodaření sdružení
  • zpráva revizní komise
  • schválení výše členských příspěvků na další období
  • volba výboru a revizní komise
  • program a směry činnosti sdružení na další období
  • různé
  • diskuse

Za výbor SPF v Brně: Jaroslav Topinka v. r.- předseda SPF v Brně

Postupové přehlídky dětských folklorních souborů
akce SPFvB / Milan Zelinka / 2. února 2011

Z pověření Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA a Dům klutury odborů, s. r. o., Jihlava ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost Praha, FoS ČR a NÚLK, celostátní a krajské postupové přehlídky dětských folklorních souborů.
Krajské kolo přehlídky pro jihomoravský kraj zajišťuje Společnost pro lidové tradice JMK o.s. přehlídka proběhne 30. dubna 2011 v kulturním domě ve Strážnici. Krajskému kolu budou přecházet oblastní kola:
- Brno-město a Brno-venkov – zajišťuje Sdružení přátel folkloru v Brně, bude se konat 3. dubna 2011 v kulturním domě Charbulova 3 v Brně – Černovicích.
- Kyjovsko – zajišťuje FoS Kyjovska, bude se konat 16. dubna 2011 v Dubňanech
- Podluží – zajišťuje Region Podluží, bude se konat 2. dubna 2011 v Bojanovicích
- Horňácko, Strážnicko – bude se konat v rámci Mladého Horňácka 17. dubna 2011 ve Velké nad Veličkou
- Hanácké Slovácko – nenašel se organizátor, který by tomto roce přehlídku uspořádal.

Zde jsou ke stažení propozice a přihláška pro:Propozice Brno, Brno-venov, Přihláška Brno, Brno-venkov, Přihláška mimo Brno, Propozice mimo Brno

Černovický zpěváček
akce SPFvB / Milan Zelinka / 19. ledna 2011

Rok s rokem se sešel a je tu další ročník soutěže dětských interpretů lidové písně. Ten letošní ročník se bude konat v neděli 6. března 2011 od 13:00 v kulturním domě Charbulova 3 v Brně – Černovicích. Vyzýváme proto nejen zpěváčky z folklorních souborů, ale také ze škol, mateřských školek a rodin. Na tomto místě si můžete stáhnout PROPOZICE a PŘIHLÁŠKU

Děti dětem
akce SPFvB / Milan Zelinka / 20. listopadu 2010

další setkání dětských souborů působících ve Sdružení přátel folkloru v Brně se uskuteční v neděli 21.listopadu 2010 od 15:00 hod. V sále kulturního domu Chabulova 3 v Brně – Černovicích se sejdo tentokrát členové souborů Bystrouška, DNS Vrčka a Májíček. Společně si představí části svých programů, aby se potom navzájem naučili něco z tanečního, hudebního či písňového repertoáru svých souborů.

Luboš Holý a BROLN
akce SPFvB / Milan Zelinka / 19. října 2010
lubos-holy

koncert věnovaný osmdesátinám legendárního zpěváka lidových písní.
Český rozhlas Brno spolu s BROLNem pořádají koncert, kde chtějí připomenout výrazný podíl Luboše Holého na hudebním profilu stanice. Jako pamětník celé řady zahraničních zájezdů BROLNu zavzpomíná oslavenec na svou pěveckou dráhu ve společnosti svých dlouholetých přátel – Vlasty Grycové, Márie Mačoškové, Milana Križa, Lubomíra Málka a Václava Harnoše. Dále vystoupí pokračovatel zpěvné rodové horňácké tradice Jakub Hrbáč a současné sólistky BROLNu Ludmila Malhocká s Klárou Blažkovou.
Koncert Luboše Holého a BROLNu se koná v brněnském Divadle Radost 3. listopadu v 19 hodin. Předprodej vstupenek: BKC – Běhounská, Dům pánů z Lipé, zbylé vstupenky v pokladně divadla Radost večer před představením.

Pozor! Soutěž zpěváků!
akce SPFvB / Milan Zelinka / 18. října 2010

Sdružení přátel folkloru v Brně ve spolupráci se Společností pro lidové tradice JMK, vyhlašují první ročník soutěže interpretů lidové písně ve věkovém rozmezí od 16 do 26 let. Neváhejte a přihlaste se. Více informací v PROPOZICÍCH SOUTĚŽE
Akce je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna.

Šlapanické slavnosti
akce SPFvB / Milan Zelinka / 11. srpna 2010

Od 13. do 15. srpna se ve Šlapanicích konají tradiční Šlapanické slavnosti. Mimo místních národopisných souborů můžete shlédnout mimo jiné šermíře, country skupiny dechové hudby atd.. Podrobnosti najdete zde.

XXI. Mezinárodní folklorní festival Brno´10
akce SPFvB / Milan Zelinka / 2. srpna 2010

plakat-1 Dvacátý první ročník Mezinárodního foklorního festivalu Brno´10 přinese na sklonku prázdnin do Brna tóny lidové písně z různých koutů Čech, Moravy a Slezska, ale i z ostrova Mauritius, Řecka, Maďarska či od Lužických Srbů. Více o festivalu zde.

Setkání brněnských dětských folklorních souborů
akce SPFvB / Milan Zelinka / 17. dubna 2010

100508a O víkendu 8. a 9. května 2010 zaplní lužánecký park dětské folklorní soubory z Brna a nejbližšího okolí. Akce vyvrcholí po oba víkendové dny večer na prknech divadla Bolka Polívky, kde se postupně představí soubory Brněnský Valášek, Javorníček, Komíňáček, Líšňáček, Májíček, Ondrášek, Púčik, Slováček a Vrčka. Více informací zde.,.
Pořadateli akce jsou soubor Javorníček a Sdružení přátel folkloru v Brně.
Akce je pořádána za finanční podpory statutárního města Brna