Aktuality

UKONČENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
nabídka / Milan Zelinka / 3. března 2017

Z DŮVODŮ NERENTABILITY A UDRŽITELNOSTI NABÍDKY V SOUVISLOSTI S NUTNOSTÍ ZAVEDENÍ EET PRO INTERNETOVÝ OBCHOD, BYLI JSME NUCENI NAŠI NABÍDKU FOLKLORNÍCH PUBLIKACÍ A JINÝCH MATERIÁLŮ UKONČIT! POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O NĚKTERÉ ZBOŽÍ, OBRACEJTE SE PŘÍMO NA VYDAVATELE PUBLIKACÍ A MATERIÁLŮ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Publikace: Kuchařka moravských vinařek
nabídka / Milan Zelinka / 27. června 2012

Kulinářské dovednosti a um našich babiček, tetiček, maminek aj. jsou shromážděny v této jedinečné knížce.
Jednotlivé recepty jsou systematicky uspořádány dle druhů pokrmů, součástí jsou barevné fotografie originálních domácích jídel. Kapitoly kuchařky jsou doplněny informacemi o vínech vhodných k příslušnému pokrmu.
V jedenácti kapitolách je obsaženo na 400 receptů, které jsou nekonečnou inspirací pro rodinnou kuchyni.

Publikace: Hanácká kuchařka
nabídka / Milan Zelinka / 27. června 2012

Tato hanácká publikace dává nezapomenout umu našich předků v kulinářské oblasti, nahlédnout pod pokličku starých, mnohdy zapomenutých jídel, receptů a zvyklostí, které by měly být zachovány pro další generace.

Publikace: Malý etnologický slovník
nabídka / Milan Zelinka / 14. února 2012

Malý etnologický slovník je určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a jejich subdisciplínám. Podněty k jeho přípravě byly vysloveny na konferenci Etnologie – současnost a terminologické otazníky, konané ve Strážnici. Referáty z této konference byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (2008). Pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vypracovali předběžný seznam termínů, navrhli harmonogram jejich zpracování a heslář rozeslali k posouzení badatelům na vysokoškolských i akademických pracovištích.

Publikace: Jindřich Hovorka 1937 - 2006
nabídka / Milan Zelinka / 18. října 2011

Jindřich Hovorka 1937 – 2006 je název více než dvouset stránkové biografické publikace Růženy Kučerové, která nyní přichází na knižní trh a výstižně zobrazuje životní příběh uměleckého šéfa a primáše Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Vychází k pátému výročí úmrtí umělce, jehož housle zpívaly. (Výňatek z článku Bohumila Hlaváčka)

Publikace, Písně z Rusavy
nabídka / Milan Zelinka / 16. prosince 2010

Sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Alfonsem Waisarem v letech 1924–1926 s pozdějšími doplňky. První vydání písňové sbírky z prostředí valašské obce Rusava sestavila a k vydání připravila Vladislava Bělíková na základě původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Sbírka obsahuje téměř 200 písní včetně notových záznamů.

CD: Skrytá vánoční pravda
nabídka / Milan Zelinka / 10. prosince 2010

Sboreček žen z Lipova a HCM Petra Galečky se sólisty: Magdalenou Múčkovou, Petrem Galečkou, Janem Karáskem, Josefem Kútným, Evičkou a Štěpnkou Tomčalovými.

Publikace, K. Kovaříková, L. Matelová a M. Müllerová: Písně Daniela Slobody
nabídka / Milan Zelinka / 1. prosince 2010

Sbírka písní zapsaných Danielem Slobodou, evangelickým knězem na Rusavě, v letech 1838 a 1841 – 1842. Sbírku vydala CM Bukovinka za finanční podpory Zlínského kraje, Společnosti pro lidové tradice JMK o.s. a EMD, spol. s r. o.

Publikace, V. Šaléová, V. Trachtulec: Nebudem dobrý, nebudem…
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

(Primáš Jarek Miškeřík). V září letošního roku uplyne sedmnáct let, kdy náhle, ve věku pouhých čtyřiceti sedmi let, zemřel jeden z nejvýznamnějších primášů Horňácka. Svou národopisnou prací se stal vlastně nositelem a uchovatelem horňáckých lidových tradic a hudebnosti vůbec. Vychoval množství muzikantů, zpěváků i primášů. Sesbíral, upravil a nahrál řadu v jeho době mezi mladými lidmi málo známých sedláckých (Horňácký zpěvník sedláckých). Kniha čerpá z archivního materiálu (kroniky, dobový tisk), rodinného archivu a z příspěvků jeho kamarádů a kolegů. Součástí knihy je i CD-ROM s dosud nezveřejněnými archivními nahrávkami. Vázaný výtisk, formát 185×200, 204 stran.

Publikace, Fr.Okénka a Fr. Šalé: Švarný šohajíček, slapával chodníček...
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

František Okénka je považován za žijící legendu horňáckého fokloru. Právem, trochu se ale přitom zapomíná i na jeho další aktivity, které dokreslují jeho širokou působnost a význam v rázovitém re-gionu od poloviny 20. století prakticky do současnosti. Po studiích na Učitelském ústavu v Brně na-stoupil jako praktikant na malotřídku v Malé Vrbce, později v Kuželově a ve Hrubé Vrbce. Ve škol-ství působil celkem 47 let. V posledních 20 letech je možné Františka Okénku potkat nejčastěji na kuželovském mlýně jako průvodce po historické památce z roku 1842. Mnohem známější je však jeho činnost spojená s účinkováním v muzikách Jožky Kubíka, Martina Hrbáče a dalších; jeho oso-ba je spojená se založením horňáckých slavností a Mladým Horňáckem. Je znám nejen jako zpěvá-ka a muzikant, ale také jako tanečník, vedoucí pěveckých sborů, vypravěč a organizátor. Publikace o Františku Okénkovi chce přiblížit čtenářům a zájemcům specifické prostředí Horňácka. Vázaný výtisk, formát 185×200, 100 stran (36 stran barevných příloh).