Aktuality

Publikace: Kuchařka moravských vinařek
nabídka / Milan Zelinka / 27. června 2012

Kulinářské dovednosti a um našich babiček, tetiček, maminek aj. jsou shromážděny v této jedinečné knížce.
Jednotlivé recepty jsou systematicky uspořádány dle druhů pokrmů, součástí jsou barevné fotografie originálních domácích jídel. Kapitoly kuchařky jsou doplněny informacemi o vínech vhodných k příslušnému pokrmu.
V jedenácti kapitolách je obsaženo na 400 receptů, které jsou nekonečnou inspirací pro rodinnou kuchyni.

Publikace: Hanácká kuchařka
nabídka / Milan Zelinka / 27. června 2012

Tato hanácká publikace dává nezapomenout umu našich předků v kulinářské oblasti, nahlédnout pod pokličku starých, mnohdy zapomenutých jídel, receptů a zvyklostí, které by měly být zachovány pro další generace.

Publikace: Malý etnologický slovník
nabídka / Milan Zelinka / 14. února 2012

Malý etnologický slovník je určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a jejich subdisciplínám. Podněty k jeho přípravě byly vysloveny na konferenci Etnologie – současnost a terminologické otazníky, konané ve Strážnici. Referáty z této konference byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (2008). Pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vypracovali předběžný seznam termínů, navrhli harmonogram jejich zpracování a heslář rozeslali k posouzení badatelům na vysokoškolských i akademických pracovištích.

Publikace: Jindřich Hovorka 1937 - 2006
nabídka / Milan Zelinka / 18. října 2011

Jindřich Hovorka 1937 – 2006 je název více než dvouset stránkové biografické publikace Růženy Kučerové, která nyní přichází na knižní trh a výstižně zobrazuje životní příběh uměleckého šéfa a primáše Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Vychází k pátému výročí úmrtí umělce, jehož housle zpívaly. (Výňatek z článku Bohumila Hlaváčka)

Publikace, Písně z Rusavy
nabídka / Milan Zelinka / 16. prosince 2010

Sbírka valašských písní zapsaných Františkem Táborským a Alfonsem Waisarem v letech 1924–1926 s pozdějšími doplňky. První vydání písňové sbírky z prostředí valašské obce Rusava sestavila a k vydání připravila Vladislava Bělíková na základě původních zápisů a archivních fondů Etnologického ústavu Akademie věd ČR v Brně. Sbírka obsahuje téměř 200 písní včetně notových záznamů.

Publikace, K. Kovaříková, L. Matelová a M. Müllerová: Písně Daniela Slobody
nabídka / Milan Zelinka / 1. prosince 2010

Sbírka písní zapsaných Danielem Slobodou, evangelickým knězem na Rusavě, v letech 1838 a 1841 – 1842. Sbírku vydala CM Bukovinka za finanční podpory Zlínského kraje, Společnosti pro lidové tradice JMK o.s. a EMD, spol. s r. o.

Publikace, V. Šaléová, V. Trachtulec: Nebudem dobrý, nebudem…
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

(Primáš Jarek Miškeřík). V září letošního roku uplyne sedmnáct let, kdy náhle, ve věku pouhých čtyřiceti sedmi let, zemřel jeden z nejvýznamnějších primášů Horňácka. Svou národopisnou prací se stal vlastně nositelem a uchovatelem horňáckých lidových tradic a hudebnosti vůbec. Vychoval množství muzikantů, zpěváků i primášů. Sesbíral, upravil a nahrál řadu v jeho době mezi mladými lidmi málo známých sedláckých (Horňácký zpěvník sedláckých). Kniha čerpá z archivního materiálu (kroniky, dobový tisk), rodinného archivu a z příspěvků jeho kamarádů a kolegů. Součástí knihy je i CD-ROM s dosud nezveřejněnými archivními nahrávkami. Vázaný výtisk, formát 185×200, 204 stran.

Publikace, Fr.Okénka a Fr. Šalé: Švarný šohajíček, slapával chodníček...
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

František Okénka je považován za žijící legendu horňáckého fokloru. Právem, trochu se ale přitom zapomíná i na jeho další aktivity, které dokreslují jeho širokou působnost a význam v rázovitém re-gionu od poloviny 20. století prakticky do současnosti. Po studiích na Učitelském ústavu v Brně na-stoupil jako praktikant na malotřídku v Malé Vrbce, později v Kuželově a ve Hrubé Vrbce. Ve škol-ství působil celkem 47 let. V posledních 20 letech je možné Františka Okénku potkat nejčastěji na kuželovském mlýně jako průvodce po historické památce z roku 1842. Mnohem známější je však jeho činnost spojená s účinkováním v muzikách Jožky Kubíka, Martina Hrbáče a dalších; jeho oso-ba je spojená se založením horňáckých slavností a Mladým Horňáckem. Je znám nejen jako zpěvá-ka a muzikant, ale také jako tanečník, vedoucí pěveckých sborů, vypravěč a organizátor. Publikace o Františku Okénkovi chce přiblížit čtenářům a zájemcům specifické prostředí Horňácka. Vázaný výtisk, formát 185×200, 100 stran (36 stran barevných příloh).

Publikace, Čejč - Dějiny slovácké obce
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

Výročí první písemné zmínky o Čejči z poloviny 13. století a znovuobnovení zničené Čejče francouzskými kolonisty v roce 1771 si obec připomíná vydáním knihy, která svým rozsahem k nejrozsáhlejším publikacím, které k dějinám jednotlivých obcí na Slovácku vyšly. Kniha přibližuje čtenářům řadu mimořádných událostí, které se na území obce odehrály. Jde nejen o bohaté archeologické nálezy (v jednom z hrobů z 10. stol. byl při nejnovějších výzkumech evidován nález, kterým pravděpodobně byla kniha!), ale o celou řadu faktů, které odpovídají jak obecnému vývoji podobných lokalit na Slovácku, ale vzhledem ke zvláštnostem (existence tzv. Čejčského jezera, objev uhlí, městečko Čejč jako spádová oblast pro řadu okolních ovesnic aj.), jsou popisované události nejen poučné, ale především plné dramatických zvratů a událostí. Vázaný výtisk, formát 230×165, 512 stran + 16 stran barevných obrazových příloh.

Publikace, Jarek Miškeřík: Hornácký zpěvník sedláckých
nabídka / Milan Zelinka / 29. listopadu 2010

Reprint prvního vydání legendárního zpěvníku z roku 1994. Celkem 810 písní z oblasti Horňácka je dodnes základním pramenem pro oblast písňové tvorby z Horňácka. Vedle úvodu Zdenky Jelínkové doplňují knihu také článek J. Miškeříka o horňáckých hudcích a přehled významných osobností tohoto svérázného regionu. Vázaný výtisk, formát 148×210, 204 stran.