Aktuality

DVD: Roztančené Brno - MFF Brno
nabídka / Milan Zelinka / 10. března 2010

Prezentační videodokument zachycující atmosféru jednotlivých pořadů Mezinárodního folklorního festivalu Brno, který v roce 2009 dovršil dvacet let trvání.
Vydalo Sdružení přátel folkloru v Brně v roce 2009
Akce se koná za podpory Ministerstva kultury, Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a FoS ČR.

DVD: Oblastní kolo postupové přehlídky dětských folklorních souborů Brno 2009
nabídka / Milan Zelinka / 10. března 2010

Záznam z Oblastního kola postupové přehlídky dětských folklorních souborů konané 28. března 2009. Účinkují soubory: Iskerka – Brno, Bystrouška – Bílovice nad Svitavou, Slováček – Brno, Brněnský Valašek II. – Brno, Púčik – Brno, Májíček – Brno, Brněnský Valášek III. – Brno.
Vydalo Sdružení přátel folkloru v Brně v roce 2009
akce se konala za finanční podpory Statutárního města Brna

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl X. Slezsko
nabídka / Milan Zelinka / 28. července 2009

VHS – 2 hod. 44 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková, Anna Buroňová s použitím popisů Svatavy Bohušové, Boleslava Slováčka – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 188s.
Obsah – hlavní kapitoly:
A. Goralská oblast
B. Moravsko-slezské pomezí
C. Třinecko
D. Těšínsko (užší)
E. Orlovsko (širší Těšínsko)
F. Bohumínsko (širší Těšínsko)
G. Klimkovsko, Opavsko a Hlučínsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Malá Haná a Záhoří část 3.
nabídka / Milan Zelinka / 28. července 2009

VHS – 2 hod. 20 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka Jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 165s.
Obsah – hlavní kapitoly:
Tanec v okrajových částech Hané
A. Malá Haná – nížinná oblast
B. Malá Haná – horská oblast (Drahanská vrchovina)
C. Lipenské a Hostýnské Záhoří
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Haná - část 2.
nabídka / Milan Zelinka / 8. června 2009

DVD – 3 hod. 3 min. (1997)
Doprovodná publikace:
Zdenka jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1997), publikace 214s
Haná – význačná národopisná oblast s bohatou lidovou kulturou starobylých rysů a s neméně bohatým a významným písňovým, hudebním a tanečním folklorem a zvykoslovím. Z jejího středu se v minulosti šířily kulturní proudy, které zasahovaly zvláště v hudbě a tanci i oblasti okolní (Brněnsko, oblast Hanáckých Slováků, Horácko, částečně i Valašsko). Ovlivňovaly nejen lidový hudební a taneční projev, ale pronikaly i do hudby umělé. V určitém období – konec 16. a v 17. – 18. století – ovlivňovaly dokonce i hudební cítění a vkus vzdělané společnosti a kulturní život vyšších kruhů. Četné doklady o tom jsou v zámeckých, muzejních aj. sbírkách a archivech.
Nejstarším a nejtypičtějším hanáckým tancem je podnes známá c ó f a v á.
Obsah – hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Hané
A. Střední Haná (Tovačovsko, Prostějovsko, část Přerovska)
B. Jižní Haná (Kojetínsko, Kroměřížsko, Vyškovsko)
C. Severní Haná (Zábřežsko, Litovelsko, Náměšťsko, Šumpersko)
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VI. Brněnsko - část 1.
nabídka / Milan Zelinka / 8. června 2009

VHS, DVD – 2 hod. 39 min. (1997)
Doprovodná publikace: Zdenka Jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné kazetě (1997), publikace 217s.
Pojem Brněnsko se vztahuje především na nejbližší okolí Brna. Někdy se však hovoří i o „širším“ Brněnsku, které pak představuje širší prstencovitě rozložené území, sahající ne severovýchod až po okraje Drahánské vysočiny, dále k Vyškovu, Slavkovu u Brna, na jih ke Kloboukám u Brna a západně k Rosicím, Oslavanům a Ivančicím.
Brněnsko užší i širší tvoří z hlediska lidového kroje, ale také co do písní a tanců, hudby a zvyků zcela osobitou oblast, která pro množství „hanakismů“ bývá nazývána i krajem brněnských hanáků.
Obsah – hlavní kapitoly:
Lidový tanec v Brně a na Brněnsku
A. Brněnská předměstí
B. Širší Brněnsko
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, díl IX. Lašsko
nabídka / Milan Zelinka / 18. května 2009

DVD – 2 hod. 46 min. (1996)
Zdenka jelínková, Lenka Eliašová, Ludmila Fizková, Eliška Krejčiříková, Věra Šejvlová, Věra Šimková – POPISY TANCŮ ke stejné videokazetě (1996), publikace 192s.
Obsah – hlavní kapitoly:
Lidový tanec na Lašsku
A. Valašsko – lašské pomezí
B. Horské Lašsko
C. Nížinné Lašsko
D. Štrambersko
E. Lašský skok
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Slovácko - část 3.
nabídka / Milan Zelinka / 24. dubna 2009

VHS – 1 hod. 30 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 111s.
Obsah – hlavní kapitoly:
I. Hanácké Slovácko – O hanácko-slováckých tancích
J. Podluží a tance Moravských Chorvatů
O tancích na Podluží
O tancích Moravských Chorvatů
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - Slovácko - část 2.
nabídka / Milan Zelinka / 24. dubna 2009

VHS – 2 hod. 55 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka Jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 234s.
Obsah – hlavní kapitoly:
D. Uherskobrodsko – O tancích z Uherskobrodska
E. Uherskohradišsko s Napajedelskem a Uherskoostrožskem – O tancích z Uherskohradišťska s Napajedelskem, Bílovickem a Uherskoostrožskem
F. Veselsko s Moravskopíseckem a Bzeneckem – O tancích z Veselska s Moravskopíseckem a Bzeneckem
G. Strážnicko – O tancích ze Strážnicka
H. Kyjovsko – O tancích z Kyjovska
Z vydavatelské činnosti NÚLK

Videoencyklopedie: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska - díl VII. Slovácko - část 1.
nabídka / Milan Zelinka / 23. dubna 2009

Přepis z VHS na DVD – 2 hod. 20 min. (1996)
Doprovodná publikace
Zdenka jelínková – POPISY TANCŮ ke stejnojmenné videokazetě (1996), publikace 218s.
Obsah – hlavní kapitoly:
A. Moravské Kopanice – O tancích z Moravských Kopanic, Březové u Uherského Brodu, Strání a Květné
B. Horňácko – O tancích z Horňácka
C. Luhačovické Zálesí – O tancích z Luhačovického Zálesí
Z vydavatelské činnosti NÚLK