Výbor

Milan Zelinka / předseda SPLT JMK, zástupce SPFvB

PhDr. Jan Krist / zástupce NÚLK

Zdenka Kubíčková / zástupkyně Sdružení Moravia

Hana Vašulková / zástupkyně DFS Kyjovánek

Tatiána Palenská / zástupkyně FoS Strážnicka, Veselska a Horňácka