Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Rada Jihomoravského kraje podpořila zápis Jízdy králů na seznam UNESCO

jiné / Milan Zelinka / 17. května 2010 / link

13.5.2010 Rada Jihomoravského kraje podpořila zápis Jízdy králů na seznam UNESCO Nominaci Jízdy králů na zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO podpořila 13.května Rada Jihomoravského kraje na návrh Ministerstva kultury ČR. Souhlasila také s návrhem záchovných opatření, který se týká jihomoravských škol a Masarykova muzea v Hodoníně, jež je regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Jihomoravském kraji. Jízda králů, jeden z lidových obřadů zachovaných doposud především v obcích Zlínského kraje (Hluk, Kunovice, Vlčnov) a také ve Skoronicích na území Jihomoravského kraje, byl vybrán jako typický příklad bohatství tradiční lidové kultury České republiky pro zapsání na Reprezentativní seznam UNESCO. K zachování tohoto lidového obyčeje byla také vytvořena série opatření, jež mají zabránit postupnému zániku této tradice. Jak informoval náměstek hejtmana Václav Božek, týkají se tato opatření také městských a obecních zastupitelstev, která mají umožnit dokumentaci tohoto nemateriálního kulturního statku krajským pověřeným pracovištím a také mají spolupracovat s Národním ústavem lidové kultury při konání přednášek o Jízdě králů na školách. „Kraj se zavazuje umožnit, aby právnické a fyzické osoby, podílející se na přípravě a organizaci Jízdy králů, mohly využít grantového programu na podporu lokálních kulturních událostí. Dalším závazkem kraje je také propagace těchto slavností Jihomoravským krajem. V rámci základních a středních škol budou žáci s tímto dědictvím seznamováni a tato tematika se dostane do témat studentských soutěží,“ informoval náměstek hejtmana Václav Božek.

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek