Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Publikace: Malý etnologický slovník

nabídka / Milan Zelinka / 14. února 2012 / link

Malý etnologický slovník je určen nejen badatelské, ale i širší veřejnosti. Vybrané termíny jsou řazeny abecedně a vztahují se především k etnologii, kulturní a sociální antropologii a jejich subdisciplínám. Podněty k jeho přípravě byly vysloveny na konferenci Etnologie – současnost a terminologické otazníky, konané ve Strážnici. Referáty z této konference byly publikovány ve stejnojmenném sborníku (2008). Pracovníci Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici a Etnologického ústavu Akademie věd České republiky vypracovali předběžný seznam termínů, navrhli harmonogram jejich zpracování a heslář rozeslali k posouzení badatelům na vysokoškolských i akademických pracovištích.

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek