Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Výzva souborům i festivalům na Moravě a ve Slezsku

akce SPLT JMK / Milan Zelinka / 19. ledna 2015 / link

spltjkm

Vážení kolegové, vedoucí souborů a ředitelé festivalů na Moravě i ve Slezsku, všechny nás zajisté trápí podobné problémy a mezi nimi je jeden velice aktuální, kterým je OSA. Snad vás potěším sdělením, že jsem již před rokem zahájil jednání s předsedou představenstva OSA panem Ing. Strejčkem o možnosti uzavření dohody o paušálním poplatku v podobném režimu jak ji mělo uzavřenou FoS ČR. V tento okamžik jednám jménem Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje o.s., které v rámci blížící se valné hromady chci navrhnout změnu názvu a působnosti na Společnost pro lidové tradice krajů Moravy a Slezska. Máte-li zájem se do naší aktivity zapojit, napište nám na níže uvedený e-mail.

 1. Potřebujeme znát počet souborů a festivalů, které mají zájem o tento druh spolupráce. A nejen počet, ale také jejich oficiální názvy.
 2. U vámi navržených souborů a festivalů je podmínkou, aby se stali členy výše jmenované organizace. Přihlášku je ke stažení v příloze
 3. Bohužel se tentokrát týká paušální poplatek i dětských souborů. FoS ČR jej za dětské kolektivy platilo z dotačních peněz MŠMT a těmi my zatím nedisponujeme

  Pro vaši informaci členský příspěvek ve SPLT JMK (SPLTKMS) byl již v jeho zrodu před 7 lety stanoven jednotně za kolektiv i festival 500,– Kč / rok.

  Paušální poplatek by měl být obdobný jako u FoS ČR, ale je závislý na počtu členů. Je tedy možné, že bude o nějakou stokorunu vyšší (ale to nemusí být pravda). U festivalů je tomu obdobně.

  Prosím vás o rychlé jednání měl bych se sejít s panem Strejčkem v průběhu příštího týdne tj mezi 27. a 30 lednem 2015.

  O možnostech pojištění souborů budeme jednat následně.

  Těším se na vaše odpovědi.

  Milan Zelinka – předseda SPLT JMK

e-mail: lidovetradicejmk@centrum.cz
Přihláška ke stažení

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek