Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Sdružení přátel folkloru v Brně :: Dětské soubory

LÍŠŇÁČEK / dětský národopisný soubor

Národopisný soubor Líšňáček se zabývá folklórem Líšně a Brněnska obecně. Je souborem dětským, sdružuje malé tanečníky, tanečnice a zpěváčky od čtyř do patnácti roků. V roce 1999 navázal na činnost předchozího dětského souboru. Jádrem repertoáru jsou zvyky, písně, tance a dětské lidové hry z Líšně a okolí zapsané nejen v materiálech Františka Svobody, ale též v publikaci „Naše děti“ Františka Bartoše, v nichž nacházíme veliké bohatství líšeňského dětského folklóru. Studnicí vědomostí je pro náš soubor též moravská folkloristka a přední znalkyně lidového tanečního projevu Zdenka Jelínková, těm nejmenším věnovala svou studii Za našó rájó.

lisnacek1

Děti předvádí výroční obyčeje, lidové obřady, koloběh lidového i církevního roku a jeho odraz v životě na brněnském venkově. Tradicí se stala Kateřinská hodová zábava, při níž můžete každoročně obdivovat dětské stárky – podotýkáme, že se úlohy hostitelů a organizátorů zábavy zhostí každoročně na výbornou. Vzácnou atmosférou dýchají i vánoční koncerty, na nichž zaznívají lidové koledy z Líšně i známé moravské a české vánoční zpěvy. Soubor doprovází cimbálová muzika Líšňáci. Je velmi těžké vypočítat všechna vystoupení a úspěchy našich nejmenších. Radost, úsměvy, bezprostřední taneční projev i kouzelné záblesky svých očí rozdávají děti všem divákům na „velkých“ festivalových pořadech s mezinárodní účastí i na vernisážích, koncertech, pořadech pro seniory, krajských i celostátních soutěžích. Program tvoří buď jednotlivá pěvecká i taneční čísla nebo ucelené tematické bloky s doprovodem muziky. Členové jsou rozděleni do tří sekcí – od těch nejmenších přes prostřední soubor až po nejstarší děti. Jim všem je společná bezstarostnost, nezdolný elán i radost ze života.

Vedoucí souboru: Mgr. Helena Vrchotová
Telefon: +420 604 568 785
E-mail: HelenaVrchotova@seznam.cz
Kontaktní adresa: Obecká 30, 628 00 Brno
Bližší informace: http://www.lisnaci.cz/lisnacek

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek