O festivalu 

Mil ptel lidovho umn,

vtejte na strnkch Mezinrodnho folklornho festivaluBrno!

Zhistorie festivalu

Mezinrodn folklorn festival Brno je vmoravsk metropoli podn od roku 1990, a to jednou ron vdy na pelomu srpna az.

CIOFF Vroce 1995se MFF Brno zaal uchzet ozaazen mezi festivaly CIOFF a po splnn nronch kritri se od roku 1996stal dnm lenem esk nrodn sekce CIOFF. Vroce 2002byl brnnskmu festivalu udlen statut IOV a stal se lenem esk organizace IOV, ve kter svoji innost ukonil vroce 2009.

Kadoron se na koncertech Mezinrodnho folklornho festivalu Brno vystd okolo tiscovky inkujcch zesk republiky a na dv st inkujcch zrznch kout svta. Navazuj se zde ptelstv mezi soubory ijednotlivci, sjednvaj se vmnn pobyty soubor.

Mezinrodn folklorn festival Brno je podn Sdruenm ptel folkloru vBrn, z.s.

Sdruen ptel folkloru vBrn

Sdruen ptel folkloru vBrn

Sdruen ptel folkloru vBrn bylo zaloeno 10.jna 1989zstupci deseti nejaktivnjch folklornch soubor vBrn ziniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista. Zkladn mylenkou tohoto obanskho sdruen bylo spojit dohromady sly kzaloen nov tradice uspodat vmst Brn folklorn festival. Mgr. Jan Miroslav Krist stl vele festivalu od roku 1990do roku 1992.Od roku 1993do roku 2020byl presidentem festivalu Milan Zelinka. Vletech 2021 23zastval funkci presidenta festavalu Jaroslav Topinka. Od roku 2024je presidentkou festivalu Anna Prochzkov.

Mezinrodn folklorn festival se kon za finann podpory Jihomoravskho kraje a Statutrnho msta Brna.
Jihomoravsk kraj
Statutrn msto Brno

Hlavnmi partnery MFF Brno 2023jsou TIC BRNO, GotoBRNO.cz a Moravsk zemsk muzeum.

Programy vech uplynulch ronk, fotogalerie a videa naleznete na strnce Minul ronky.

Mediln partnei festivalu:

Hlavn mediln partner

Ostatn mediln partnei

Spolupracujc organizace

Print

MFF Brno © 2007 | design: 76house | bezi na RS2 | kontakt: mff.brno_program@folklornet.cz