Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Sdružení přátel folkloru v Brně

O sdružení

SPFvB

Sdružení přátel folkloru v Brně bylo založeno 10. října 1989 zástupci deseti nejaktivnějších folklorních souborů v Brně, z iniciativy Mgr. Jana Miroslava Krista [†2007].

Základní myšlenkou tohoto občanského sdružení bylo spojit dohromady síly k založení nové tradice uspořádat v městě Brně folklorní festival.

Dnes tvoří Sdružení přátel folkloru v Brně 14 souborů dospělých a mládeže, 15 dětských folklorních souborů, 4 hudebních souborů a okolo 30 individuálních členů – tzv. příznivců nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Mezi folklorními kolektivy již dávno nejsou jen moravské soubory, ale také soubory národnostních menšin žijících v České republice nebo skupiny, které se věnují zpracování folklorního materiálů jiných národů.

Stěžejní náplní sdružení je i nadále pořádání folklorního festivalu, ale též mnoha dalších akcí organizovaných ve spolupráci s jednotlivými soubory či různými organizacemi v rámci města. Členové mají možnost si vzájemně vyměňovat informace k navazování kontaktů, případně spolupracovat při různých folkloristických aktivitách pořádaných soubory. Sdružení úzce spolupracuje s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Folklorním sdružením České republiky či jinými regionálními sdruženími.

Sdružení přátel folkloru v Brně rovněž poskytuje poradenskou činnost členským souborům v oblasti odborné a metodické, ale také v oblasti souborové ekonomiky, evidence majetku, případně grantové politiky. Věnuje se dokumentační činnosti v rámci členských kolektivů. Rovněž zajišťuje případným zájemcům zprostředkování vystoupení některého souboru či lidové hudby. Sdružení přátel folkloru v Brně má v současné době prostory, ve kterých má umístěnu kancelář, ale také zasedací místnost, několik učeben a malý zkušební sál. Tyto mohou využívat nejen členské kolektivy sdružení, ale i jiní zájemci. Od února 2005 v prostorách sdružení v Brně působí také Krajská kancelář FoS ČR pro Jihomoravský kraj.

Sdružení přátel folkloru v Brně je řádným členem české sekce CIOFF®. a Jihomoravské rady dětí a mládeže. Velice úzce spolupracuje s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Magistrátem Statutárního města Brna a úřady jednotlivých městských částí a obcí. Rovněž úzce spolupracuje s regionálními sdruženími v rámci Jihomoravského kraje, mezi která patří Kyjovské folklorní sdružení, Folklorní sdružení Strážnicka-Veselska-Horňácka, Regionální sdružení Moravia (Mikulov), Hanácké folklorní sdružení a Horácké folklorní sdružení. Má rovněž navázány kontakty v zahraničí, mimo jiné v Polsku, Chorvatsku, Maďarsku či na Slovensku.

Sdružení přátel folkloru v Brně je pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Brno (festival kategorie CIOFF®), přehlídek dětských folklorních souborů, školení a seminářů pro vedoucí souborů. Mimo to je spolupořadatelem soutěže dětských zpěváčků regionu Brněnska a burzy folklorního materiálu. Pro členské kolektivy iniciuje sportovní mezisouborové turnaje (minikopaná, bowling).

Věříme, že do budoucna se činnost Sdružení přátel folkloru v Brně ještě více rozšíří a naše organizace bude přínosem nejen pro zachování tradičního lidového umění a smysluplného naplňování volného času dětí, mládeže i dospělých, ale bude i rovnocenným partnerem pro oblast folkloru různým organizacím, institucím a úřadům.

Kontakt

Sdružení přátel folkloru v Brně z.s.
Adresa / Charbulova 231/3, 618 00 Brno
Mobil / +420 603 420 017
E-mail / spfvb@quick.cz
Web / www.folklornet.cz

/ 004 87 856

Mapa

Mapa – KD Charbulova

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek